Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 36: 24-32 en Lukas 18: 9-14

Tekst: HC zondag 30

Thema: Nog één keer het Heilig Avondmaal:
[1] wat het Avondmaal is
[2] voor wie het Avondmaal is
[3] voor wie het Avondmaal niet is
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 5: 21-43

Tekst: Markus 5: 30-34

Thema: Een bloedvloeiende vrouw komt tot Jezus [2]:
[1] vragende woorden
[2] belijdende woorden
[3] bevrijdende woorden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 39: 1-12

Tekst: Genesis 39: 6b-12

Thema: Het leven van Jozef (6): Jozef in het huis van Potifar - vervolg:
[1] Jozef verzocht door de zonde (vs. 6b-7)
[2] Jozef vechtend tegen de zonde (vs. 8-10)
[3] Jozef vluchtend voor de zonde (vs. 11-12)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Korinthe 10: 14-22

Tekst: HC Zondag 29

Thema: Christus in het Heilig Avondmaal:
[1] hoe Hij niet aanwezig is
[2] hoe Hij wel aanwezig is
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Leviticus 15: 19-27 en Markus 5: 21-29

Tekst: Markus 5: 25-29

Thema: Een bloedvloeiende vrouw komt tot Jezus [1]:
[1] wie zij is (vs. 25-26)
[2] hoe zij komt (vs. 27-28)
[3] wat zij vindt (vs. 29)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 17-34

Tekst: HC Zondag 28

Thema: Het Heilig Avondmaal:
[1] het bevel van Christus
[2] de belofte van Christus
[3] de zegen van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 3: 1-13 en Mattheüs 4: 1-11

Tekst: Mattheüs 4: 8-11

Thema: De verzoeking op de berg:
[1] het terrein van de verzoeking
[2] het karakter van de verzoeking
[3] de Overwinnaar in de verzoeking
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 3: 1-12 en Handelingen 2: 37-41

Tekst: HC zondag 27

Thema: Drie doopdwalingen weerlegd:
[1] wat het doopwater niet kan
[2] wat het doopwater wel zegt
[3] voor wie het doopwater is
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 91

Tekst: Mattheüs 4: 5-7

Thema: De verzoeking op de tinne van de tempel:
[1] de duivel in de heilige stad (vers 5-6a)
[2] de duivel en de heilige Schrift (vers 6b)
[3] de duivel en Gods heilige Zoon (vers 7)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 28: 11-20

Tekst: HC zondag 26

Thema: De Heilige Doop:
[1] wat er gezien wordt bij de Doop
[2] wat er beloofd wordt bij de Doop
[3] wat er versterkt wordt bij de Doop
Download