Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezingen: Deuteronomium 8: 1-6 en Mattheüs 4: 1-11

Tekst: Mattheüs 4: 1-4

Thema: De verzoeking in de woestijn:
[1] de achtergrond van die verzoeking (vers 1-2)
[2] de aanval in die verzoeking (vers 3)
[3] het antwoord op die verzoeking (vers 4)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 39: 1-6 en Mattheüs 2: 13-15

Tekst: Genesis 39: 1-6

Thema: Het leven van Jozef (5): Jozef in het huis van Potifar:
[1] een wonderlijke weg (vs. 1)
[2] een wonderlijke nabijheid (vs. 2a)
[3] een wonderlijke zegen (vs. 2b-6)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Leviticus 9: 7-22

Tekst: Numeri 6: 22-27

Thema: Gods zegen voor het nieuwe jaar
[1] de Bron van die zegen
[2] de rijkdom van die zegen
[3] de ontvangers van die zegen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 3 en Psalm 4

Tekst: Psalm 4: 7

Thema: Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
[1] wat David van de mensen hoort
[2] wat David van de HEERE vraagt
Download
Liturgie:
Schriftlezing:  Jeremia 31: 1-20

Tekst: Mattheüs 2: 16-18

Thema: Mattheüs – evangelist bij de vervulde Schriften (5): Verdriet én verwachting in Bethlehem:
[1] de tranen van de moeders van Bethlehem
[2] de troost van het Kind van Bethlehem
[3] de trouw van de God van Bethlehem
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hoséa 11: 1-11

Tekst: Mattheüs 2: 13-15

Thema: Mattheüs – evangelist bij de vervulde Schriften (3) – De vlucht naar Egypte:
[1] de betekenis voor Jozef
[2] de betekenis voor Christus
[3] de betekenis voor zondaren
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2: 1-16 en Johannes 6: 41-52

Tekst: Lukas 2: 7 (midden)

Thema: Het Kind in de kribbe:
[1] de vernedering die Hij lijdt
[2] het voedsel dat Hij is
[3] de vindplaats die Hij kiest
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 32 

Tekst: Psalm 32: 8

Thema: Een troostwoord voor op de levensweg:
[1] Davids onuitgesproken vraag (8a)
[2] Gods uitgesproken antwoord (8b)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Maleachi 3: 13 t/m 4: 3

Tekst: Maleachi 4: 2a

Thema: De belofte van de Zon der gerechtigheid:
[1] Zijn volk
[2] Zijn Naam
[3] Zijn genezing

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 3: 22-36

Tekst: HC Zondag 25

Thema: Het geloof en de sacramenten:
[1] hoe geloof gewerkt wordt
[2] hoe geloof versterkt wordt
Download